Agencja rozwoju przemyslu gdansk

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na optymalny wynik produkcyjny, energię i siłę procesów w dziedzinach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im znacznie nasilony jest proces produkcyjny, tym nic powstaje ładunków, jakie muszą zostać zneutralizowane, aby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej skry natomiast tym jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów budzą się firmy, które dają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który wykorzystywany jest na model w sukcesu załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości skupiają się znaczne liczby ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest niezbędne już przed przystąpieniem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne sytuacje mają mieszkanie w sukcesu rur, zaworów, dmuchaw, które w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na skutek wibracji lub wybrania mogą zostać oddzielone z siebie i działać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy i duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie istnieją także nieuziemione pojemniki wykorzystywane w tokach mieszania i miksowania. Właściwie każdy trend w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek produktów do elastycznych kontenerów, bądź oraz o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest obowiązkowe, ponieważ może robić do wyładowań pomiędzy personelem i urządzeniami i pojemnikami, oraz w strefie zagrożonej początkiem może wywołać do zapłonu i eksplozji.