Bank nasienia in vitro

Bank nasienia (spermy) to pola, w których kumuluje się nasienie dawców. Wymagają oni dokonać dokładnie określone kryteria. Przede wszystkim w ich spermie powinna odnaleźć się wystarczająca ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o odpowiednio dużej ruchliwości. Dawca pragnie żyć w czystej kondycji fizycznej, istnieć w wieku do 35 lat i nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

Dodatkowo ocenie podlega jego rozwój, budowa ciała kolor oczu i włosów i, co ciekawe, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma kierowana jest nieodpłatnie. Wypłacana jest jedynie rekompensata za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł). Pierwszym etapem kwalifikacyjnym dawcy jest prawdziwy wywiad, podczas którego stosowanych stanowi mu szereg pytań odnośnie jego działania seksualnego, przebytych chorób i form rodzinnej. Później sprawdza się jego klęsk w punktu sprawdzenia, czy nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli wszystkie warunki zostaną wykonane oddane nasienie dochodzi do banku spermy na okres pół roku. Dopiero po terminie obecnego sezonu zakłada się kolejne badania natomiast na ich treści kieruje nasienie do określonych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę - klinika musi ponieść pełną uwagę na dobre przechowywanie nasienia. W bliskim regionie praktyka oddawania spermy jest jeszcze coraz kilkoro znana, stąd pobrany materiał wcale nie ulega zniszczeniu. Czerpać z banku teoretycznie chyba każdy. Choć na mierze polskiego prawa samotne pani nie mogą zastosować z usług banku spermy (dziecko musi bowiem na jego mocy mieć jednocześnie rodzica i matkę). Najczęściej klientami takich przychodni są bezpłodne pary i ludzie będący nosicielami chorób genetycznych, których nie chcą oferować swoim synom.