Budowa prostej bazy danych

Firmy poruszające się pracą bądź same sprzedażą wyrobów są co chwila jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych kiedy i półproduktów. Oba skoncentrowane są na właściwym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego strukturze należy precyzyjnie określić jego wartość. Wszystek z nich powinien ściśle nawiązywać do ważnych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, produkcja oraz dystrybucja. W projekcie polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto zastosować specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych towarów oraz materiałów. Drinku z nich stanowi szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to styl do robienia magazynu i sprzedaży.

Jego budowa i eksploatacja jest znacznie intuicyjna. Także można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prace związane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z kluczowymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak myśleć kartoteki towarowe? Jak wspomnieć nowy materiał? Jak zrobić wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest przeprowadzany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego towaru od razu organizowany jest materiał z konkretnego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno europejskich i pierwotnych w zakresie jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM mówią o przesunięciach między magazynowych. W prosty i zrozumiały sposób możemy dokonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, zbierającą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych produktów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy informacje jak dokładnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można też posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Dobrze zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i prosta dokumentacja przyczyniają się do dużego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi komórkami w nazwie.