Controlling marketingowy

Controlling gospodarczy jest integralną częścią controllingu w dowolnej dużej firmie. Controlling przejmuje się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a jeszcze płynnością ekonomiczną oraz oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozbić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

http://erp.polkas.pl/sage-2-symfonia/Sage Symfonia 2.0 - nadchodzi nowa wersja! | Systemy ERP | POLKAS

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do naszego świata przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz popularniejsza ilość i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można określić, że z controllingiem mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system prowadzenia w firmie, - Firma nastawiona jest na osiąganie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który jest działać, że firma działa efektywniej, - Prowadzona jest rachunkowość zarządcza, która daje na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej struktury. Zamienia się jej budowa organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a jeszcze obieg tekstów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych zapisuje się szczególny wpływ na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, jak przechodzimy do czynienia z rachunkowością zarządczą.