Czy wykorzystanie erp sie oplaca

Producencie rozwiązań informatycznych dla biznesu twierdzą, że ich wykorzystanie jest zawsze opłacalne dla przedsiębiorstwa. Niezależnie czy mamy do czynienia z nową firmą czy taką, która długo funkcjonuje na rynku, oraz czy jest to małe przedsiębiorstwo czy wręcz przeciwnie. Producencie uważają, że każdy moment na tego typu inwestycje jest odpowiedni i na pewno przyniesie zyski. Ale czy tak jest naprawdę?

Systemy ERP służą w przedsiębiorstwie do kompleksowego zarządzania nim. Łączą ze sobą wszystkie działy firmy dzięki czemu znacznie poprawia się przepływ informacji wewnątrz niej. Pozwala to na szybsze oraz trafniejsze podejmowanie decyzji biznesowych, które mają realny wpływ na zyski. Jednak czy wykorzystanie tego rozwiązania zawsze przyniesie pozytywne skutki? Głównym problemem przy jego wdrażaniu są koszty, które niekoniecznie muszą zwrócić się przedsiębiorstwu. Inwestycja w program klasy erp wiąże się z niemałymi wydatkami. Samo oprogramowanie to spore koszty szczególnie dla małego przedsiębiorstwa, a należy pamiętać, że trzeba jeszcze poczynić inwestycję w sprzęt komputerowy, na którym będzie ono instalowane. Dodatkowo w przypadku dużych firm, konieczna będzie specjalistyczna kadra IT, która zajmie się obsługą tego programu. Jakich zysków może spodziewać się firma, gdy zdecyduje się na takie koszty? Po pierwsze w znacznym stopniu zracjonalizuje podejmowane decyzje. Spowodowane jest to możliwością dokładniejszej analizy dostępnych danych, oraz możliwością symulowania, niektórych procesów, które mają wpływ na przedsiębiorstwo. Firm będzie mogła realizować funkcję, które do tej pory bez rozwiązań informatycznych były niemożliwe lub ich wykonanie było bardzo trudne.

Należy również pamiętać, że z kosztami będzie się wiązać przeszkolenie kadry menadżerskiej, która będzie obsługiwać program klasy erp. Jest to bardzo ważne ponieważ tak naprawdę od możliwość kadry będzie zależało czy inwestycja w to rozwiązanie przyniesie zysk. Kupno oprogramowania i nie wykorzystywanie w pełni jego możliwości niewątpliwie przyczyni się do strat ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Wybór konkretnego rozwiązania dla danej firmy zależy od jej możliwości finansowych i kadrowych. Dodatkowo wybierając je należy przeanalizować, w którym z obszarów w firmie przyniesie ono największe korzyści.