Czym jest tzw oswietlenie awaryjne led

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa zarówno w małych obiektach, jak i w dużych budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach produkcyjnych i przemysłowych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o szczególnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref otwartych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest skonstruowane w formie modułów i powszechnie stosowane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Znany jest wszystkim charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED – zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i postać biegnąca zgodnie z jej kierunkiem. Oznaczenia na nowych wersjach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że postać znajduje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją różne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie dzieli się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

optima xlOferta - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązkowe we wszelkich obiektach użyteczności publicznej, a celem ich instalacji jest skierowanie ludzi do bezpiecznego wyjścia w przypadku ewakuacji. Z tego powodu powinny być dobrze widoczne, dlatego w oświetleniu ewakuacyjnym wykorzystuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest mały pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary oraz duża sprawność, duża trwałość tudzież duża wartość luminacji.