Dokument bezpieczenstwa wybuchu

Bezpieczeństwo i higiena pracy to kategoria bardzo szeroka, ze względu na różne specyfiki miejsc pracy. Szczególnie charakterystyczne są miejsca, gdzie istnieje ryzyko wybuchem. W tych miejscach pracownicy na co dzień mają do czynienia z substancjami łatwopalnymi, które mogą tworzyć tak zwane atmosfery wybuchowe.

Dlatego też każdy pracodawca, który tworzy miejsca pracy w tak specyficznych warunkach, zobowiązany jest do stworzenia oceny ryzyka wybuchu i na podstawie tej oceny przygotowania dokumentu zabezpieczania przed wybuchem (explosion safety document).
Pracodawca oczywiście jeśli nie jest osobą kompetentną, opracowanie oceny zleca fachowcom. Są firmy, które w tym się specjalizują i przygotowują na życzenie zleceniodawcy dokument bezpieczeństwa wybuchu.
Ocena a także sporządzenie dokumentu wymagają ogromnej precyzji. Bo przecież tu, gdzie chodzi o ludzkie bezpieczeństwo, nie ma miejsca na żadne niedociągnięcia, pomyłki, czy kompromisy. Wszystkie czynniki, wszystkie elementy muszą zostać poddane dokładnej analizie. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że w sytuacji wystąpienia realnego zagrożenia, ludzie będą mieć optymalne warunki, by się przed nim uchronić.
Dokument bezpieczeństwa wybuchu wystawiany na podstawie oceny zawiera przede wszystkim opis środków ochronnych, których celem jest ograniczenie szkodliwych skutków wybuchu. Poza tym w dokumencie znaleźć musi się wykaz zagrożonych przestrzeni wraz z opracowaniem graficznym, a także oświadczenia pracodawcy między innymi w zakresie sprawności urządzeń ostrzegawczych.
Możliwość wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej wymaga szczególnej ochrony. I dokument z taką ochroną jest tożsamy.