Dokumentacja techniczna i trafna translacja

Dokumentacja techniczna jest to zbiór dokumentów, planów, rysunków czy też obliczeń technicznych, które zawierają dane niezbędne do wyprodukowania określonego produktu. Dokumentację techniczną można ogólnie podzielić na następujące działy tematyczne:

  1. dokumentację inwestycyjną, czyli dane potrzebne do przeprowadzenia danej inwestycji,
  2. dokumentację technologiczną, czyli dane potrzebne do przeprowadzenia montażu i obróbki, czyli ogólnego procesu technologicznego,
  3. dokumentację projektową, czyli projekty obiektów budowlanych lub ich części,
  4. dokumentację naukowo-techniczną, to jest opracowania badawcze.

Tego rodzaju dokumentacja występuje pod dwiema postaciami:

  • matryc, czyli rysunków sporządzonych na kalkach technicznych,
  • egzemplarzy archiwalnych, to jest kompletu w pełni czytelnych odbitek.

https://www.grupa-wolff.eu/bezpieczenstwo-instalacje-procesowe/detekcja/detektory-gazu/gassonic-observer/

Tłumaczenie dokumentacji technicznej jest przeprowadzane przez tłumaczy, którzy poza świetnymi umiejętnościami językowymi są również specjalistami w danej dziedzinie technicznej, co zapewnia nie tylko rzetelny przekład z języka właściwego na docelowy, ale także zapewnienie właściwej terminologii, co chroni odbiorcę usługi przed ewentualnymi błędami w tłumaczeniu, który to może doprowadzić do poważnych z punktu widzenia prawnego i technicznego konsekwencji.

Jeśli zamawiamy tłumaczenie dokumentacji technicznej, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na kompetencje tłumacza. Na pewno nie może nim być osoba jedynie znająca język obcy. Tłumaczem technicznym musi być osoba posiadająca dodatkowo bogatą wiedzę odnośnie danej dziedziny technicznej, dlatego najlepiej jest zdecydować się na usługi z wyspecjalizowanych firm tłumaczeniowych. Dodatkowo, należy pamiętać o tym, iż dokumentacja techniczna to nie tylko tekst, ale również wykresy, rysunki i plany, dlatego dobry tłumacz dokumentacji technicznej powinien oferować również dopasowanie danych wykresów do nowego języka, aby zapewnić maksymalną czytelność (jest to usługa tak zwanego łamania i składania tekstu).

Podsumowując, musimy mieć świadomość tego, iż nie każda osoba dobrze władająca językiem obcym i potrafiąca dokonać przekładu będzie jednocześnie na tyle kompetentna, by sporządzić tłumaczenie techniczne. Dlatego najlepiej jest poszukać firmę tłumaczeniową, specjalizującą się jedynie w tłumaczeniach technicznych, dzięki czemu będziemy mieli pewność, iż ważny dla nas dokument zostanie przełożony w sposób dokładny i rzetelny.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl