Dygestoria przeciwwybuchowe

Budowa obiektu przemysłowego wymaga między drugimi jego oceny pod względem zagrożenia wybuchem. Zagrożenie żyje gdy produkcja, przechowywanie lub używanie substancji w jasnej przerwie w zintegrowaniu z powietrzem wytworzy mieszaninę wybuchową.

 

Projektowanie musi uwzględniać zabezpieczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pozycji i Metody Społecznej. W zależności z działu przemysłu oraz stopnia zagrożenia wybuchem należy przedstawić dobre zabezpieczenia. Klasyfikując strefy zagrożenia należy:
-zidentyfikować przestrzeń zagrożoną wybuchem,
-sklasyfikować tę dziedzina,
-zaznaczyć zasięg i układ,
-opracować dokumentację.

Prawidłowa klasyfikacja zezwala na wprowadzenie idealnego rozwiązania dla strefy zagrożonej, minimalizując ryzyko, zaś tym jednym zapewnić bezpieczną rzecz w konkretnym regionie. Określając strefy zagrożenia należy zastosować urządzenia odpowiedniej kategorii, w obecnym nie wolno sprzętu niższej kategorii zastosować do przestrzenie wyższego ryzyka. Producent urządzeń przeznaczonych do montażu w okolicach zagrożenia musi dołączyć odpowiednie certyfikaty i Informację Zgodności dla każdego produktu. Dodatkowo konieczne jest zamontowanie systemu bezpieczeństwa wybuchowego, który ogranicza zasięg zniszczenia i wspomaga akcję ratunkową. Nie jest dodatkowe całkowite wyeliminowanie zagrożenia wybuchowego, ważna jednak zmniejszyć ryzyko wykonania i zmniejszać skutki wybuchów.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe liczymy na aktywne i pasywne. Pasywne zabezpieczenia przeciwwybuchowe nie wymagają działania układów elektrycznych czy elektronicznych wykorzystując zjawiska fizyczne. Zabezpieczenia aktywne zaopatrzone w podobne czujniki analizują sytuację, lecząc w podjęciu uchwały o systemie minimalizacji zagrożenia. Drinkiem z zabezpieczeń aktywnych jest automatyczny system tłumienia wybuchu HRD. System HRD zawiera: czujniki wybuchu, centrale sterujące, butle hrd, dysze nierdzewne lub mosiężne. Czujniki wybuchu pozwalają na wczesne wykrycie wybuchu i podanie danej do osoby centralnej. Butla hrd w sezonie zawieranym w milisekundach wtryskuje proszek gaszący do chronionego urządzenia. System ten ujmuje się dużo ważną niezawodnością błyskawiczną reakcją. Że istnieć stosowany w natomiast na zewnątrz obiektów. Swoja i szybka instalacja i wymiana po zadziałaniu jest atutem przemawiającym za wyborem takiego podejścia.