Dyrektywa unijna papierosy

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty dopuszczone do celu w okolicach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ produktów to samo z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

euro-fiskalne.pl sklep kasy fiskalneDobre i sprawdzone kasy fiskalne - sklep internetowy Polkas Kraków

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawie Ministra Roli w sprawie minimalnych wymagań dla narzędzi i sposobów ochronnych przeznaczonych do celu w strefach zagrożonych wybuchem oraz tekstów i reklam pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE.W dyrektywie opisano w środek szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologie, jakie potrzebuje robić towar w relacje od środowiska w którym będzie on użytkowany. Należy ale pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi także spełniać wytyczne powstające z własnych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i zajmować wymagane prawem certyfikaty.Głównym środowiskiem, w którym wprowadzana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich stania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić niezwłocznie zwolniony z sektora. Przynosi to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowy i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na określonym miejscu pracy praktycznie do zera.Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z poradą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.