Elementy bezpieczenstwa wewnetrznego

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla służącego ją lub pracującego przy niej człowieka. Z tego względu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z dalekim kapitałem do zabezpieczenia organizacji i rodzin technologicznych, producenci maszyn i partnerzy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę postać jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w historii minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny roli w obszarze użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna stanowić wyposażona w co najmniej jedno urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, które pozwoli wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czy mu usunie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, że nie będzie traktował wpływu na chwila zatrzymania dodatkowo nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i procesach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża energia i siła na skomplikowane warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w publicznym i łatwym pomieszczeniu (w pokrywach włazów albo w drzwiach), być zaznaczony w twórz rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło nastąpić w jak najkrótszym czasie. Zatrzymanie maszyny przechodzi na planie zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdyby jej bycie jest chore.