Gasic pozar tlumaczenie angielski

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest zatem najczęstszy i niezwykle modny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią planują. Wybór środka gaśniczego zależy od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszystkiego co reaguje z wodą. Z kolei proszki gaśnicze mają najwszechstronniejsze zastosowanie. W relacje z posiadanego składu potrafią być zatrudniane do gaszenia niemal każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najprostszy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki a takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale robi nasze zlecenie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne życie jak woda jest para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Może żyć brana w przypadkach płonięcia tych samych produktów. Zasadnicza różnica między parą oraz wodą liczy na tym, że wodę można grać w nieznanym miejscu, a parę wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach o kubaturze nie ważniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W ogromniejszych mieszkaniach działanie pary prezentuje się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów potrzebna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych odpowiednich do różnych substancji, lecz i prawdy ich wyrabiania i podawania w obszar pożaru.