Gasnice typ c

Pożary, które wyrastają w oddzielnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę bierze się w mieszkaniach, w których masę wynosi około 500 m3. Powinny zatem być umieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie pewno istnieć wykorzystana, ze powodu na jej daleko niski ciężar właściwy, co przenosi się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej dodatkowo jest niemal korzystne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których uzyskuje się parę wodną do zabezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy zaczyna się również do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w rezultatu kontaktu z wodą.

Para wodna że istnieć rzadko wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże znacznie korzystne im większa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w przestrzeni spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w terenie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkiem dużo skuteczny przy zastosowaniu pary nasyconej, która dawana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.