Gastronomia ang

Powstający z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, rozgrywającego się za pośrednictwem technik połączonych z szkołami psychologicznymi. Jest ostatnie model szkolenia pracowników liczący na prowadzeniu procesu decyzyjnego w punkcie zaspokajania ich spraw zawodowych, co umożliwia jednym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa rozwoju oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego rodzaju zainteresowania są coachowie, którzy grają ze swoimi użytkownikami na dalekich płaszczyznach np. w kontakcie z ich biznesem, rozwojem prace zawodowej, a dodatkowo analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z różnymi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie właściwszych decyzji, pełniejsze wykorzystywanie ich własnych predyspozycji, sprecyzowanie naszych projektów i skupienie na optymalizacji działań idących do ich otrzymania. Coaching stanowi proces samodoskonalenia, którego najważniejszym celem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych kolei w oparciu o jego swoje wnioski i programy intelektualne. Pozostałymi cechami istotnymi w ćwiczeniach dla  pracowników w sytuacji coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada dobra wyznaczać klientowi żadnych woli; nie uczy ludzi, tylko ułatwia im w toku przekonywania się; jest sporządzony na bazie pytań oraz stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; projektem jest rozprowadzanie do konkretnego dokonywania zmian.