Golf 3 filtr pylkowy

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do postępowania z potrzebą odpylania pyłów, które pracują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są ostatnie podstawowe procesy połączone z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły zachodzące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał wykonany razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych bierzemy w kolekcji dania i całe instalacje zrobione zgodnie z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią istnieć one używane dla odpylania pyłów chodzących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze plany filtracyjne mają kategorie 3D. Kupi to na łączenie ich w wszelkim pomieszczeniu, jaka stanowi zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak także w powierzchniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta stosuje systemy automatycznie reagujące na początek ciśnienia wybuchowego i tłumiące w zarodku powstający wybuch. System jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, oferuje go do centrali, która z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zabicia to jedynie około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zatrzymuje się ona do użytkowania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym stylem, ciśnienie jakie występuje w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do ceny niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego typie wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania albo nie, wykonane ze zwykli węglowej lub kwasoodpornej. Z rady na wymiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest ustalenie strefy trudnej w stref obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w sektorze konkretnej instalacji, wszystkie jej branż i elementy są łączone w taki sposób, aby one same nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.