Hodowla zwierzat amatorskich

Sam termin mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym i wyglądowi definicję konglomeratu tkanek, z jakich pierwszą jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa mięso za sam z konkretnych czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu istnieje już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego wykazałoby się skutecznym środkiem na dostarczanie organizmowi sporych dawek energii. Prawdopodobnie przejście na życie mięsa stanęło toż w stanie zlodowaceń, kiedy niestety było zająć pokarm roślinny i jedzenie mięsa stawało się jednym z kluczowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem opinie na wymiary humanitarne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt umieszczanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro stanowi wówczas sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu nazywa się świadome i pozytywne wyłączenie z zwykłej diety mięsa, w współczesnym ponad ryb oraz owoców morza.

Weganizm stanowi najbardziej silny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, czy nie tylko mięsa, a i jajek, mleka i przetworów mlecznych. Stanowi zatem sposób życia połączony z pewnymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uznaje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury zdrowej i dobrej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupa ludzi je mięsa z obecnych samych przyczyn, co w fazie lodowcowej. Zanim nie zostaną przygotowane satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży pora będą bawiły się dużą rzeszą klientów.