Instalacje odpylajace w gornictwie

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to akt normatywny, który łączy się także do urządzeń jak oraz systemów kontrole. Omawiane urządzenia dane są w głównej mierze do użytkowania ich w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Informacja taż jest dokumentem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994.

Jednak w lokalnym systemie prawnym została ustalona na zasadzie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem informacje jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich kojarzących się do urządzeń i układów ochronnych danych do używania w powierzchniach zagrożonych wybuchem właśnie metanu czy więcej pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednakże zastosowanie też do urządzeń i oraz systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że równocześnie omawiana informacja dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Dania te wykorzystuje się do celu poza omówionymi strefami ale które wchodzą na bezpieczne funkcjonowanie do narzędzi i układów ochronnych przeznaczonych do gruntu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej informacje nie rzuca się między innymi do wyrobów medycznych, które stosowane są w gronie medycznym. Nie karze się jej więcej do sprzętu danego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada szczegółowe wymagania, które zwrócone są w poszczególnych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, które ustalają się w Załączniku nr Również do dyrektywy 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O niewielkich wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo i wartę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy rzeczy w rejonach z treścią wybuchową". Narzędzia oraz układy ochronne potrafią stanowić celem innych dyrektyw, dotyczących różnych aspektów i które jeszcze przewidują danie na nim znaku CE. Znak ten winien stanowić znany, prosty i pewny. Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Bycie się to dnia 20 kwietnia 2016 r.