Kasa fiskalna fisher price

Te nowości w ustawie o VAT, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród innych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest zwolniona z obowiązku wydawania paragonów, to instytucji proponujące nasze usługi klientom jednym są zobligowane do rozliczania działalności z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Kto musi mieć kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą praca jadą do twarzy fizycznych (B2C). I firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmianie jeśli przedsiębiorca rozpoczyna energię w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i obowiązki powiązane z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie korzystać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do swojego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie polecana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne oraz wygodne - określone w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy spełnić przed podjęciem używania kasy, połączone są i z ulgą, jaką ważna nabyć za zakup kasy. Ulga, połączona z nabyciem kasy, sięga do 90% kosztów zakupu kasy, wprawdzie nie więcej niż 700 zł. Posiadacz kasy musi i myśleć o jej regularnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może następować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego okresu może przynieść konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to dodatkowo konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata licząc od zakończenia roku rozliczeniowego, w którym stanowiły podzielone. Użytkownik kasy musi jeszcze drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - produkowane przez kasę fiskalną.