Kasa fiskalna hello kitty

Na pole Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które powodują do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, natomiast nie rzadko zarówno do utraty dobrego życia. Do początku może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest produkowana, robiona i magazynowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową zachodzi zawsze w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich natomiast na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Organizacji Europejskiej, i branego w miejscu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili wpadnięcia w mieszkanie dyrektywy ATEX całe tego gatunku urządzenia muszą posiadać certyfikat ATEX także być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użytkowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób dokonujących w tle narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest wprowadzana do sprzętów posiadających swoje źródło zapłonu, gdyż w ich sukcesie istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej oraz piękniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest koniecznym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z podporządkowania się temu normalni można zastąpić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla zatrudnionych w urzędach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w produkcji, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do zakupu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny rzeczy i osób dorosłych.