Mikroskop

Nazwa mikroskopu powstała przez połączenie słów z języka starogreckiego o miejscu  „mały” oraz „patrzę”, „obserwuję”. Mikroskop służy do obserwacji małych, często niewidocznych gołym okiem obiektów. Narzędzie więc istnieje szeroko wprowadzane w medycynie, nauce, a także przemyśle a w moc nowych rzeczach. Na powierzchni dziejów wymyślono różne typy mikroskopów.

Ważnym z nich było danie optyczne, które do oświetlania badanych obiektów wykorzystywało wyłącznie światło dzienne. Przyrządy te, nie zdobyły niesamowitej popularności, ponieważ powiększenie możliwe do pobrania było zupełnie dziesięciokrotne. W XVII wieku nastąpiła rewolucja w poszukiwaniach mikroskopowych. Antonie van Leeuwenhoek przydałby się do ulepszenia mikroskopu, a później do udoskonalenia pracy na rozległą gamę. Jako ważny człowiek pod mikroskopem obserwował inne sposoby komórek. Dzięki niemu, na świecie nastąpił ogromny moment w poszukiwaniach biologicznych. Naukowcy mogli obserwować mikroorganizmy, dowiadując się zupełnie różnych idei na problem świata fauny i flory. Wynalezienie i spopularyzowanie mikroskopu umożliwiło dalszy rozwój medycyny. Wynaleziono wiele środków i szczepionek. W XVIII wieku pod mikroskopem obserwowano bakterie gruźlicy, co przydałoby się w późniejszym okresie do wynalezienia szczepionki przeciwko tej dolegliwości. Mikroskop spowodował powstanie nowych rzeczy nauki: między innymi mikrobiologii i cytologii. Pod mikroskopem obserwowano i po raz pierwszy chromosomy i pokazano, iż są one nośnikami genów. Z obecnego momentu zaczęła ustawiać się inna dziedzina wiedzy: genetyka. Odkrycie i opinia genów umożliwia w nowoczesnym świecie walkę z wadami genetycznymi. Nie pozostawiajmy także o prawnym aspekcie – dzięki genetyce możliwa stawała się identyfikacja przestępców, a także określanie ojcostwa. Mikroskop przysłużył się także przemysłowi: dzięki niemu tworzy się nowe stopy metali, jakie są materiałem branym w moc rzeczach ziemie i umiejętności. W XX wieku wynaleziono mikroskop elektronowy. W tym nowym rodzaju urządzenia, za pomocą elektronów obserwowano najmniejsze ze form komórkowych. Podsumowując, pod dzisiejszym mikroskopem można oglądać malutkie cząstki świata przyrody. Dzięki temu wynalazkowi możliwy był rozwój w dziedzinie nauki, przemysłu i medycyny.