Mikroskopy dla szkol

Mikroskopy pochodzą z XVI wieku. Wtedy dokonano pierwszej próby skonstruowania tego narzędzia aby pomagało naukowcom w badaniach nad małymi organizmami. Początkowo nie stanowiły to meble, które w wolny pomagały naukowcom w ich badaniach. Mikroskopy te posiadały bowiem dziesięciokrotne powiększenie, które właściwie „nie robiło różnicy”. Jednak teraz w XVII wieku zrobiono jego zmienioną wersję. Nosił on bezpośrednio większe przybliżenie, a także wpłynął znacząco na naukę. Dzięki badaniu jądra komórki przez ten tak mikroskop zaobserwowano, że otrzymują się tam chromosomy, jakie się łączą i dają co dało początek nowej dziedzinie nauki- genetyce. Dziś stanowi ona istotną gałęzią gdyż możemy dzięki niej przewidzieć, że np. nasze dziecko może tworzyć jakąś wadę genetyczną a możemy temu zapobiegać. Ogólnie, dzięki mikroskopom można pewne choroby wykrywać zdecydowanie wcześniej. Dzisiejsze mikroskopy, np. mikroskopy stereoskopowe są już bardzo dużo unowocześnione. Nie potrzeba na nich działać za dnia, bowiem nie chodzą dopiero na odległość dzienne. Mikroskopy stereoskopowe są spore powiększenie dzięki położonym w nich soczewkach potrafią powiększyć obiekt nawet do dwustu razy. Mikroskopy stereoskopowe pracować mogą w dwóch sposobach: Greenougha czy posiadają wtedy dwa niezależne z siebie obiektywy, albo w sposobie nazywanym systemem Abbego, gdzie jest tylko jeden obiektyw czołowy, ale jeszcze mikroskopami stereoskopowymi powiększają badane obiektywy do wielkich liczbie. Dzięki swoim dobranym soczewką, więc co badamy pojawia nam się w okolic trójwymiarowej, co też wpływa dodatnio na rezultat badania.