Normy zharmonizowane z dyrektywa atex

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do produktów danych do robocie w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania kojarzące się nie ale do bezpieczeństwa a zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze związane spośród ostatnim wszelkie procedury oceny w centralnej mierze związane są od stanu zagrożenia środowiska, w którym dane wyposażenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, żebym mógł być stawiany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W podstawowej grupie spotykają się urządzenia, które sięga się w podziemiach kopalni również na powierzchniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa oddaje się do urządzeń, które zaczyna się w następujących miejscach, a jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń działających w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej wrażliwe wymagania ważna z możliwością odnaleźć w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do praktyce w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić dokładny, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub same zaopatrzenia w sensie zapewnienia zgodności z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.