Obowiazek posiadania kasy fiskalnej

Kasa fiskalna dla sprzedaży sezonowej zacznie obowiązywać wraz z nastaniem dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów poza nielicznymi wyjątkami przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i świadczący usługi na rzecz konsumentów bez prowadzonej działalności gospodarczej oraz dla rolników ryczałtowych byli zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży i wydawania paragonów za pośrednictwem kas fiskalnych dopiero w ów czas, gdy przekroczony został ustawowy limit w wysokości dwudziestu tysięcy złotych.

Przepis ten zdaniem Ministerstwa Finansów był wielokrotnie omijany a przedsiębiorcy prowadzący działalność taką jak warsztat samochodowy, stacja diagnostyczna pojazdów, lekarze, dentyści, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki a także prowadzący stołówki na terytorium placówek oświatowych zarządzanych przez te placówki celowo zaniżali uzyskiwany obrót tak, by zmieścić się w ustawowo narzuconym limicie dwudziestu tysięcy złotych obrotu a co za tym idzie, by być zwolnionym z prowadzenia ewidencji prowadzonej działalności w sposób elektroniczny. Prowadzenie takiej ewidencji w sposób elektroniczny znacznie zwiększyłoby transparentność przedsiębiorstw, ułatwiłoby proces samego zarządzania a także zadziałało pozytywnie na rzecz konsumentów, którzy mieliby ułatwienie w przypadku dochodzenia swoich roszczeń wobec przedsiębiorcy. Wobec tego ustawodawca poprzez rozporządzenie z dnia czwartego listopada dwa tysiące czternastego roku nałożył na te podmioty obowiązek rejestracji prowadzonej działalności na rzecz w/w konsumentów bez względu na wysokość obrotu. Dodatkowo przepisem zawartym w paragrafie czwartym owego rozporządzenia punkty prowadzące usługi w postaci wymiany opon, badania i przeglądu technicznego pojazdów, doradztwa podatkowego oraz usług fryzjerskich i kosmetologicznych mają obowiązek natychmiastowej rejestracji swojej działalności za pośrednictwem elektronicznych kas fiskalnych. Wszyscy pozostali przedsiębiorcy zostali zobowiązani do zainstalowania kasy fiskalnej i wydawania paragonów w czasie nie dłuższym niż dwa miesiące od przekroczenia limitu obrotu w wysokości dwudziestu tysięcy złotych miesięcznie wyłączając z tego miesiąc, w którym do przekroczenia doszło. Ustawa nakładająca na wszystkich obowiązek posiadania kasy fiskalnej revo posnet bez względu na limity wchodzi w życie z dniem pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl