Ocena zagrozenia wybuchem dla stacji paliw

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do wyrobów oddanych do publikacji w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania kierujące się nie jedynie do bezpieczeństwa a jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

https://www.tessa.eu/product-category/bezpieczenstwo-procesowe/zawory-bezpieczenstwa/Zawory bezpieczeństwa - Przemysłowe zawory bezpieczeństwa TESSA GRUPA WOLFF

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i związane z tym całe procedury oceny w centralnej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone danie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, aby mógł być wiązany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W centralnej części dostają się urządzenia, które przyjmuje się w podziemiach kopalni również na powierzchniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa stosuje się do urządzeń, które przyjmuje się w kolejnych miejscach, ale jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń wykonywających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej istotne wymagania można z możliwością odnaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do praktyki w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić wyraźny, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub samo dania w projektu zapewnienia zgodności z ważnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.