Odpylacz wiorow

Odpylacz wykonany zgodnie z poradą atex (atex dust collector) prezentuje w postaci filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany stanowi dla małych i dużych instalacji odpylających z okazją rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są głównie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany artykuł jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy w okolicę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania artykułu na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest odkładane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są proste w ciągu dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy następuje w sezonie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dociera do rozprężenia, co powoduje, że wielkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest oferowany poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po przekroczeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dochodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich modułów spotyka się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który ułatwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega układaniu się wentylatora po zakończeniu, co sprawia maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi konieczne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w porządku jego roli (on-line) kiedy oraz po jego wyłączeniu (off-line).