Odpylacze cyklonowe konskie

Systemy odpylania są zastosowanie praktycznie wszędzie tam, gdzie występuje zanieczyszczenie stanowisk pracy suchymi pyłami o niezwykle drobnych cząstkach. Odpylanie technologiczne tego rodzaju jest stosowane przede każdym w części energetycznej, ceramicznej, spawalniczej, metalowej, drzewnej, farmaceutycznej oraz spożywczej. Najczęściej wykorzystywanym do odpylania urządzeniem jest właściwie zwany odpylacz kasetowy (cartridge dust collector).

Jednym z istotnych problemów, które można spotkać w urzędach gospodarczych jest zapylenie występujące w toku każdego typu procesów produkcyjnych. Zapylenie to staje przede wszystkim w zysku obróbki różnego typu produktów albo podczas przesypywania lub przenoszenia materiałów sypkich. Niestety powstające pyły mają bardzo negatywny nacisk na zdrowie człowieka. Im niższe pyły, tym szersza ich szkodliwość. Co wysoce, niektóre pyłki są robienie toksyczne, a nawet rakotwórcze. Nie z dzisiaj wiadomo, że duże zapylenie pomieszczenia pracowniczego potrafi być przyczyną zarówno dolegliwości zdrowotnych kiedy i wad zawodowych. Oczywiście spośród ostatniego powodu, tak drogie jest odpylanie powietrza.

Aby systemy odpylania były skuteczne, należy stosować miejscowe odciągi. Dają one przede wszystkim w kwestie ramion samonośnych, ssaw lub domowego rodzaju okapów, które zlokalizowane są blisko źródła emisji zanieczyszczeń.

Na bieżąco należy zapewnić usuwanie każdego typu skupisk nagromadzonego pyłu. Takie działanie pomaga zapobiegać poruszaniu się i powtórnemu opadaniu pyłu. Gdy warstwa pyłu zbiera się głównie na posadzce w hali produkcyjnej, należy stosować odkurzacze przemysłowe, gdyż narastająca warstwa pyłu wokół urządzeń stwarza duże zagrożenie. Co również szczególnie prestiżowe, instalacja do odpylania nie powinna w żadnym wypadku gromadzić ładunków elektrostatycznych, gdyż grozi to doprowadzeniem skry dodatkowo w rezultacie pożarem.

Ponadto, powinien pamiętać o szczelności połączeń w budów. Należy wiedzieć, że wszelkie nieszczelności powodują otrzymywanie się pyłu na zewnątrz oraz co za tym idzie zmniejszają skuteczność odpylania.