Odpylacze z wypelnieniem

Odpylacze workowe, dzięki wysokiemu asortymentowi w twarze worków filtracyjnych z innych artykułów również o nowym kształcie oraz różnym systemie czyszczenia, zaczynając od mechanicznego po system przedmuchowy i leczenie brudu sprężonym powietrzem, znajdują swoje zastosowanie niemal w wszystkiej gałęzi przemysłu, w którym jest problem z złym powietrzem występującym w ciągu przemysłowym.

Bardzo powszechne - filtry modułowe, które zjadane są głównie w branży drzewnej i meblarskiej, znacznie dużo spełniają naszą pracę oraz przy odciąganiu innych typów pyłów, np. papier, tworzywa sztuczne, itp. W prywatnej możliwości jesteśmy zarówno wielkie części modułowe mogące służyć wielkie hale produkcyjne kiedy i niskie odpylacze stacjonarne wykorzystywane indywidualnie dla niektórych maszyn.

Odpylacze kartridżowe mimo małych gabarytów określają się dużą powierzchnią filtracyjną. Stosowane są do szczupłych i drobnych pyłów. Odpylacze kasetonowe są brane w filtracji przemysłowej o małych stężeniach pyłów. Z porady na swoją sieć są znaczącą przestrzeń filtracyjną.

Bardzo ważna skala proponowanych odpylaczy ułatwia nam odpowiedni dobór maszyny do spraw konsumenta. Więcej wiedzy o własnej możliwości można wziąć na swej stronie internetowej lub łącząc się z nami bezpośrednio.

Oferowane przez nas urządzenia odpylające są tanie w grup przeciwwybuchowej co świadczy, że to odpylacz wykonany razem z przepisami zamkniętymi w unijnej dyrektywie atex, z angielskiego "atex dust collector".

Zastosowanie: - pyły, trociny, wióry wynikające z obróbki drewna - pył szlifierski z opiłkami różnorodnych materiałów - mgła olejowa, itp.

Zapraszamy do poznania się z nowoczesnym odpylaczem filtracyjnym o modułowej konstrukcji, który dzięki swojej stabilnej budowie, wielofunkcyjności, możliwości korzystania różnych konfiguracji, sposobie opróżniania oraz czyszczenia rękawów filtracyjnych, znajdzie też w Twojej firmie zastosowanie i da utrzymać w nim czystość, oraz w ciągu zimy w systemie recyrkulacyjnym odzyska ciepłe powietrze z powrotem na halę.