Pakowanie prozniowe sous vide

Próżniowe pakowanie żywności jest najmilszym stylem na pokrycie jej przed zepsuciem. Z tej technologii korzystają, zarówno, producenci, jak i gospodarstwa domowe. Można wyróżnić akcesoria do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają artykuły w woreczku foliowym, albo w zbiorniku do ostatniego przeznaczonym. Urządzenia te powodują zgrzewy na ścianie worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

http://erp.polkas.pl/program-do-zarzadzania-firma-za-pomoca-systemu-erp/Program do zarządzania firmą za pomocą systemu ERP

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy artykuły garmażeryjne, potrafią stanowić często dłużej przechowywane, zachowując przy tym istotną wilgotność, konsystencję, styl i zapach, a tymczasem są zabezpieczone przed przedostaniem się do wnętrza opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni. Ze względu na technologia działania, można wyodrębnić dwa sposoby pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową). Pakowarka komorowa, to narzędzie, w jakiego wnętrzu opiera się worek zgodnie z owocem. Jej wyjątkową korzyścią jest organizowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu odnosi się powtarzalność procesu pakowania, i możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co jest znaczące przy pakowaniu delikatnych produktów. Wadą jest wyjątkowo możliwość skorzystania w ciągu produkcji, znacznie popularnych worków typu PA/PE, co znacząco obniża koszty. Pakowarki komorowe, mogą stanowić dodatkowe funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na rynku jest godny wybór pakowarek komorowych, co pozwoli na jej odpowiedni dobór, zależny od ilości pakowanych produktów, ich charakterów, i wielkości. Przeznaczone są, przede wszystkim, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu. W pakowarkach bezkomorowych, worek z danym w produktem, wydobywa się na zewnątrz, a do zabiegu, na listwę zgrzewającą, składa się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania odnosi się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe zezwalają na pakowanie produktów o dziwacznych kształtach, np. bardzo duża kiełbasa. Wartością istnieje wyjątkowo bardzo niższy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, i wadą niższa wydajność oraz wyższe koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Dane są szczególnie dla małej gastronomii i gospodarstw domowych.