Pewnosc siebie w cwiczeniach

Specyfika tłumaczeń technicznych liczy na zajściu w pewną konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, jak również klient komunikatu ograniczają się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą konkretnej dziedzinie, części lub firmie. Najważniejszą cechą tłumaczenia technicznego jest zatem techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego ważnym priorytetem jest podawanie informacji. Z tegoż powodu pozostałe funkcje językowe zostają sprowadzone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, jaką stanowi przydatność w wykonaniach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest wybieranie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w kontekście zarejestrowanym w języku źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Stolicy jest przekazywanie wstępnie zaprojektowanego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Stanowi wtedy niezbędny składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który daje poniekąd o wysokiej klasy przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do rzetelnego sprawdzenia tłumaczenia technicznego przydatna jest teza osoby trzeciej, która nie brała czynnego udziału w przekładzie dokumentu i zna zrecenzować jego historię z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest czasem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy zdarza się jednak, iż treść podstaw istnieje ponad omawiana z klientem, zaś celem konsultacji ze zleceniodawcą jest ustalenie wykorzystywanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii zawartej w tłumaczeniach technicznych są nowoczesne rozwiązania informatyczne, których przeznaczeniem jest działanie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii użytej w przekładach w bazach terminologicznych. W następnej wersji językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które i muszą stać przetłumaczone oraz dostosowane pod względem wielkości.