Plan finansowy klubu sportowego

Symfonia pomysł to pakiet, który wspomaga panowanie w słabych i średnich firmach. Jest o ważny polski zintegrowany pakiet, jaki został napisany szczególnie dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to pomaga w prowadzeniu marki w jej naturalnej praktyki w sprawy ewidencji oraz obsługi wydarzeń gospodarczych.

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe jest za zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aplikacja Środki Trwałe ułatwia w trudnym stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawnych i psychicznych. Moduł Kadry zaś Płace dostarcza do zarządzania wynagrodzeniami i danymi typów. Dzięki nim ważna szybko obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Poprawia on w zwróceniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania - generuje listy płac oraz raporty. Drukuje także potwierdzenia przelewów. Aplikacja Handel działa w sprawy sprzedaży oraz gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu istnieje możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest jednoznaczna dla marek będących kilka oddziałów natomiast w pełni zgodna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest użytkowany w terenach handlowych oraz sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Moduł Mała Księgowość został zaś stworzony dla firm, które prowadzą księgowość uproszczoną. Leczy on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z programem Płatnik). Dzięki niemu wolno mówić rozrachunki z urzędami i pracownikami. W należytym stopniu ułatwia analizy dochodowości.