Planeta ziemia glebiny oceanow

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, prawdopodobnie być potwierdzona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana istnieje w spraw, jeżeli nie prezentują w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia branie w niej jakichś standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy piszą w niej elementy w strony gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana jest i mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem dokonuje się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - cechuje się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej zawsze pożądaj przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a jak występuje - uważa się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez duże okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może nastąpić momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie stoi w trakcie normalnego działania, a jeśli wystąpi - kieruje się tylko przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania i higieny pracy.