Pospiech smieszne obrazki

Ogień jest szczególnie niszczycielską siłą. Kiedy na własnej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie całe dane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego produktu do poskramiania pożarów dostosowuje się inne sposoby gaśnicze. Najpopularniejszym jest tak woda. Jednakże nie w wszelkim przypadku można się nią podawać. W pożarach odnosi się i dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest polecanie pary wodnej do dławienia ognia i hamowania jego rozkładania się. Mniejsza popularność pary wynika może spośród ostatniego, że można ją korzystać tylko w miejscach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie reguluje to, iż nie można spośród niej brać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest skutecznym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych pól nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na stosowaniu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych podejmujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę dopasowuje się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. Także w ostatnich przykładach ogień musi się szerzyć jedynie na placu zamkniętym. W gruncie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.