Program do tlumaczenia mang

XXI wiek to idealny rozwój zapotrzebowania na nowego sposobie tłumaczenia. Nie odda się przy tym doświadczeń obojętnie wobec faktu, jak dużą rolę odgrywają obecnie lokalizacje oprogramowania. Co kryje się pod tym wzięciem?

Szereg działań dostosowujących dany produkt do potrzeb naszego rynku, które pokrywają m.in. tłumaczenie oprogramowania, a zatem umiejętne przetłumaczenie artykułów i dokumentacji oprogramowania na dany język, a dodatkowo dopasowanie go do tego stylu. Składa się więc z takimi sprawami jak dostosowanie formatu dat, bądź sposobu sortowania liter w alfabecie. Profesjonalna lokalizacja oprogramowania wymaga zaangażowania tłumaczy specjalizujących się w terminologii IT, a dodatkowo programistów i inżynierów. Kompetencje językowe przechodzą w parze z informacją i umiejętnościami połączonymi z planami ERP, SCM, CRM, programami wspomagającymi myślenie i przynoszenie, czy oprogramowaniem bankowym. Rzetelna lokalizacja odkłada się na spektrum możliwości dotarcia z oprogramowaniem na targ zagraniczny, oraz to pewnie się znacząco przełożyć na cały sukces firmy. Wprowadzenie produktu na place światowe składa się też z internacjonalizacją produktów. Czym różni się więc z lokalizacji? Internacjonalizacja toż po prostu adaptacja produktów pod warunki potencjalnych nabywców bez uwzględnienia odmiennych specyfik lokalnych, gdy lokalizacja kojarzy się przede każdym na ostatnim, by zdać na zlecenie określonych rynków, zbiera się na indywidualnych potrzebach danej lokalności. Dlatego też lokalizacja wykonywana jest indywidualnie dla wszystkiego rynku, a internacjonalizacja jednokrotnie dla danego towaru. Oba procesy powiększają się jednak wzajemnie a przy poważnych planach dotyczących rynków globalnych - warto pomyśleć o zastosowaniu obydwu. Pomiędzy lokalizacją i internacjonalizacją występują zależności, które należy wziąć pod uwagę przy przeprowadzaniu owych procesów. Przed przystąpieniem lokalizacji powinno skończyć się internacjonalizację. Warto o tym mieć, ponieważ dobrze wykonana internacjonalizacja znacząco skraca czas potrzebny w ciągu lokalizacji, co wydłuża okres, jaki można oddać na wdrażanie artykułu na zbyt. Poza tym, dobrze wykonana internacjonalizacja wiąże się z pewnością korzystnego wprowadzenia produktu na zbyty docelowe, bez ryzyka przerabiania oprogramowania zaraz po dokonaniu etapu lokalizacji. Rzetelne lokalizowanie oprogramowania potrafi żyć kluczem do sukcesu firmy.