Punto 2 filtr pylkowy

W moc gałęziach przemysłu mamy do czynienia z potrzebą odpylania pyłów, które wykonują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją zatem pewne procesy powiązane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły zachodzące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został zrobiony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych mamy w kolekcji dania a całe instalacje zrobione razem z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą istnieć one zajmowane dla odpylania pyłów chodzących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwala zatem na montowanie ich w jakimkolwiek miejscu, jaka jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak zarówno w przestrzeniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie istotne metody:

kasy fiskalne sklepoweJaka kasa do sklepu spożywczego? - Artykuły - Baza wiedzy - Polkas - Kasy fiskalne, wagi Kraków

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta wykorzystuje systemy automatycznie reagujące na start ciśnienia wybuchowego i zapobiegające w zarodku powstający wybuch. Sposób jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, oferuje go do centrali, która z kolei rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego rozwiązania to tylko około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Ogranicza się ona do zastosowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym systemem, ciśnienie jakie trwa w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do wartości niebędącej zagrożenia. Używamy różnego typu wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania bądź nie, zrobione ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z przyczyny na wymiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest skierowanie strefy niebezpiecznej w stref obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zasięgu konkretnej instalacji, każde jej grupy i składniki są dopasowywane w taki zabieg, aby one też nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.