Serwis urzadzen gastronomicznych warszawa

Kasy fiskalne serwis jest potrzebny nie tylko podczas awarii urządzeń, lecz i podczas obowiązkowego przeglądu kas, a jeszcze w okresie kiedy zaczynamy i kończymy działalność. Zgodnie z prawem jedyną osobą, jaka w razie awarii kasy fiskalnej może wcielić się jej naprawą, jest pracownik jednostki serwisującej sprawdzający się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca występuje do sprzedawcy kas fiskalnych z propozycją nawiązania współpracy i wprowadzenia umowy dealerskiej, – po uzyskaniu zgody kieruje co kilka dwóch gości na szkolenie certyfikujące, które jest zakończone egzaminem. W okresie szkoleń serwisant zdobywa uprawnienia na jakiekolwiek typy urządzeń fiskalnych, które otrzymują się w kolekcji producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje imienną i częstą zdjęciem legitymację i swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, jakie są uprawnione do tworzenia napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz koniecznych przeglądów technicznych, a dodatkowo prowadzi jego informacje do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia wytwarza się na okres jednego roku i traktuje ono pewnego rodzaju kasy – zakończeni kosztu nie daje to serwisantowi prawa do pielęgnacji wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a tylko do pozbywania się decyzji w wybranych modelach. Serwisant jest odpowiedzialny do ciągłego zwiększania swoich kompetencji poprzez wkład w punktach produktowych, powinien i co roku wyjść z pismem do producenta o przedłużenie terminu ważności uprawnień. Wymóg zapisany w zgodzie dealerskiej to korzystanie przez firmę serwisującą magazynu części zamiennych, jak i narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej. I serwis jest odpowiedzialny do zaopatrywania użytkowników w tematy eksploatacyjne, które pochodzą od producenta. Autoryzowany serwisant, który nie przeprowadza obsługi kas finansowych w istocie do ostatniego odpowiedniej, nie posiada oddana do uprawiania dziennika również potrzebuje oddać legitymację producentowi. Serwisant może służyć kasy fiskalne ale i tylko wtedy, kiedy jest człowiekiem jednostki połączonej z producentem umową dealerską.