Srodki gasnicze english

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Jak na bliskiej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie wszystkie dane nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego produktu do poskramiania pożarów zwraca się inne środki gaśnicze.

 

Najprostszym jest właśnie woda. Lecz nie w wszystkim przykładu można się nią posługiwać. W pożarach stosuje się i dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest granie pary wodnej do dławienia ognia i przeciwdziałania jego rozprzestrzeniania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie z ostatniego, że wolno ją podawać wyłącznie w miejscach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing) nie przydaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie świadczy to, iż nie można z niej zarabiać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest niezawodnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych stanowisk nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na dostarczaniu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych budujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę bierze się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. Również w ostatnich przykładach ogień musi się szerzyć wyłącznie na placu zamkniętym. W terenie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.