Strefa zagrozenia wybuchem tablica

ATEX – istnieje ostatnie dyrektywa Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić wszystek towar, dany do użytkowania w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w umowach połączonych z tą dyrektywą. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić materiałem regulacji wewnętrznych, które wchodzą w przeciwnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą lecz być sprzeczne z poradą, oraz nie posiadają odpowiednia zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał na startu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A także przejść procedurę lub istnieje spójny z zwykłym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych terenach UE były wielkie ograniczenia w bezpośrednim przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń wykorzystywanych do praktyce w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zaszła w utrzymanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była określana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w miejscach pracy, w których potrafimy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została włożona w mieszkanie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Książki i Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku oraz działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zdobyło w działanie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z opcją spotkania się atmosferą wybuchową w mieszkaniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.