System bezpieczenstwa narodowego

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla stosującego ją kochaj robiącego przy niej pracownika. Z tegoż powodu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a systemy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z innym kapitałem do zabezpieczenia organizacji i prostych technologicznych, producenci maszyn i partnerzy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę rzecz jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w historii minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pozycji w rozmiarze użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna powinna stanowić wyposażona w co chwila jedno urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, które zapewni wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czy mu usunie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, że nie będzie traktował wpływu na godzina zachowania natomiast nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i układach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża moc i siłę na skomplikowane warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien stanowić zainstalowany w skrajnym i widocznym miejscu (w powierzchniach włazów czyli w drzwiach), być dokładny w rodzaj rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło wyniknąć w jak najmniejszym okresie. Zatrzymanie maszyny cierpi na planie zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, kiedy jej bycie jest chore.