System informacyjny i system informatyczny roznice

ocena zagrożenia wybuchem

System komputerowy najczęściej odbierany jest jak sposób, który działa działanie przedsiębiorstwa. Spośród takich systemów możemy wyróżnić Business Process Management, Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Enterprise Relationship Management, Material Requirements Planning oraz Supply Chain Management. System komputerowy potrafi być szczególnie skomplikowany jak np. w modelu systemów kontroli lotów na lotniskach lub w wypadkach systemów bankowych czy połączonych z prowadzeniem produkcją.

Za wyznacznik złożoności systemu informatycznego ma się ilość elementów, które ten system łączy i funkcji, które spełnia dzięki zastosowanemu oprogramowaniu. Tworzeniem systemów informatycznych polecają się wyspecjalizowani inżynierzy. Proces ich realizowania jest czynnością niezwykle subtelną oraz potrafi chcieć udziału wielu specjalistów i dużego kapitału. Projektowanie systemu komputerowego jest dodatkowo obarczone dużym ryzykiem porażki połączonym z kursami jego przygotowania i czasem zmuszanym do ostatniego. Dodatkowo może wykazać się, iż w czasie procesu jego dawania na placu pojawi się inny, konkurencyjny system. W myśleniu systemów informatycznych stosuje się moduł oceny procesu wytwórczego rozumiany jako CMM - Capability Maturity Model. Dzięki skomplikowanemu procesowi oceny ów moduł ocenia praktyki stosowane podczas prac planu i narzuca mu ocenę połączoną ze zdyscyplinowaniem jego przynoszenia. Ocena jest pięcio-skalowa natomiast im wyższa, tym istotniejsze prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Systemy komputerowe za główną funkcję są przetwarzanie danych przez łączenie zbioru skojarzonych z sobą tematów i użyciu wobec nich techniki komputerowej. Elementami systemów komputerowych są sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, ludzie, procedury oraz bazy wiedzy. Element sprzętowy systemów informatycznych składa się z narzędzi do przechowywania danych, komunikacji między tymi narzędziami, komunikacji pracowników i komputerów, czujników, elementów wykonawczych oraz innych.