System odpylania trocin

Dust collectors, czyli odpylacze przemysłowe wykorzystywane są w kierunku poprawienia jakości powietrza produkowanego w efekcie procesów przemysłowych. Odpylanie jest poprzez zbieranie pyłu również nowych odpady z powietrza. Separacja nanocząstek jest znaczna w obiektu ograniczenia emisji pyłów.

Odpylacze są odpowiednio zaprojektowane, żeby sprostać wyzwaniu, którym jest ograniczenie rozległych chmur pyłu. Odpylacze zbierają się z wentylatora, filtru pyłowego, systemu czyszczącego, filtr oraz zbiornika na filtr lub z sposobu usuwającego pył. Wyróżniamy cztery rodzaje odpylaczy przemysłowych: separatory inercyjne, separatory mokre, separatory elektrostatyczne oraz separatory filtracyjne.

a) Separatory inercyjne oddzielają pyły od gazów, dzięki kombinacji siły odśrodkowej, grawitacyjnej oraz inercjalnej.
b) Odpylacze przemysłowe, które wykorzystują do odpylania ciecz, to separatory mokre. W współczesnym wypadku ciecz miesza się z gazem, który zawiera cząsteczki pyłu. Skuteczność usuwania miału w niniejszej drodze jest niezmiernie szeroka. Jest kilka sposobów separatorów mokrych, a każde łączą wspólne główne cechy – zwilżanie gazów, kontakt gazu z cieczą oraz oddzielenie gazu od cieczy poprzez powstające aglomeraty. Kiedy aglomeraty stoją się większe, osiadają w kolektorze.
c) Separatory elektrostatyczne korzystają z chęci elektrostatycznych, aby oddzielić cząsteczki pyłów od gazu. Ważna je rozdzielić na separatory typu EBS (koronujące) oraz płytkowe. Separatory koronujące dane są do suchego rozdzielania materiałów, które różnią się właściwościami elektrycznymi. Z kolei separator płytkowy dany jest do usuwania wszystkich rodzajów materiału mineralnego zgodnie z ich wartościami elektrostatycznymi.
d) Separatory filtracyjne to urządzenia, dzięki którym cząsteczki podczas transportu zatrzymywane są za pośrednictwem sił adhezji.

Obecnie separatory filtracyjne często zastępują separatory elektrostatyczne. Kluczowe są metody monitorowania, separacja cząstek drobnych oraz ultradrobnych. W ruchu z obecnym bierze się na zaawansowany rozwój metod wykrywania materii zanieczyszczonej. Nowe metody oczyszczania gazów, a dodatkowo wdrażanie innowacji z pewnością dodaje się do rozwinięcia się jakości powietrza.