System z blyskawiczna reakcja tlumienia wybuchu

Zakłady przemysłowe wyposażone są w wiele urządzeń, których praca i ich charakterystyka prowokuje możliwość wystąpienia wielu zagrożeń w tym np. wybuchu. W wielu zakładach przemysłowych występuje tzw. strefa zagrożenia wybuchem, czyli miejsce, w którym może dojść do mieszania gazów palnych z powietrzem, co może prowadzić do eksplozji.

cdn optima kadry i płaceProgram Comarch CDN Optima Kadry i Płace - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

Zakłady przemysłowe stanowią miejsca pracy, w których stopień zagrożenia jest wysoki. Dlatego, na pracodawcy leży obowiązek zapewnienia odpowiedniego systemu zabezpieczania przed rozmaitymi zagrożeniami wynikającymi z charakterystyki pracy urządzeń oraz substancji, jakie wykorzystują. Wybuchy są najczęstszym i najbardziej poważnym zagrożeniem występującym w wielu zakładach przemysłowych. Żeby doszło do wybuchu, musi nastąpić zapłon. Może on mieć różne źródła. Najczęstszą przyczyną powstawania zapłonu jest iskra wytwarzana mechanicznie, iskra elektryczna, iskra elektrostatyczna oraz gorące powietrze. Wszystkie te czynniki w połączeniu z mieszaniną łatwopalnych gazów mogą doprowadzić do wybuchu. Dlatego, w każdym zakładzie przemysłowym powinien znajdować się odpowiedni system tłumienia wybuchu. Explosion suppression systems polega on na tłumieniu wybuchu we wczesnej jego fazie. System zaczyna swoją pracę kiedy wykryje podniesione ciśnienie. Zabezpieczenie polega na szybkim stłumieniu zbyt wysokiego ciśnienia wybuchowego i nie dopuszczeniu do eksplozji. Głównymi częściami systemu tłumienia wybuchu, które odpowiadają za bezpieczeństwo zakładu, są czujniki i detektory. Ich zadaniem jest wykrycie iskry lub zbyt wysokiego ciśnienia, które przekracza dozwoloną bezpieczną barierę. W razie wykrycia niebezpiecznych prawidłowości, detektory wysyłają sygnał do głównej centrali, która odpowiada za sterowanie systemem i jest ściśle powiązana z urządzeniem, które ma kontrolować. Centrala sterująca wysyła z kolei polecenie otwarcia zaworu butli z niebezpieczną, podatną na wybuch substancją chemiczną, dzięki czemu zostaje ona rozpylona przy pomocy specjalnych dyszy. W taki sposób wybuch, który nastąpiłby bez zainstalowanego systemu tłumienia wybuchu, zostaje stłumiony w jego wczesnej rozwojowej fazie. Największą zaletą tego systemu jest błyskawiczny czas reakcji.