Systemair wentylatory przeciwwybuchowe

Explosion protection to zabezpieczenie przed wybuchem, które jest jednym z najistotniejszych funkcjonowań w powierzchniach zagrożonych takim wybuchem. W projektu odpowiedniego przeciwdziałania powstania zapłonu czy wybuchu pożaru należy przygotować dobry system bezpieczeństw przed eksplozją. Te rozwiązania znajdą zastosowanie przede wszystkim we wszystkich dziedzinach, jakie w wszystek twórz są zagrożone wybuchem pożaru.

Jednocześnie omawiane sposoby będą traktowane wszędzie tam, gdzie istnieją pyły wybuchowe w sektorze. Na plan bezpieczeństwa przed wybuchem produkuje się w pierwszej mierze czynnik którym jest tłumienie wybuchu. Proces ten polega przede ludziom na badaniu początkowego etapu wybuchu. Następnie należy zastosować środek, jakiego zamiarem będzie zniwelowanie wybuchu w danym urządzeniu. Dzięki temu eksplozja nie przenosi się i jest jednocześnie stłumiona już po zapłonie. Wszystko to wykonywa, że pożar nie przenosi się. Omawiany twórz stanowi jednym z najbardziej powszechnych sposobów zabezpieczenia przed wybuchem, a jeśli teraz do niego trafi to ubezpieczenia przed jego skutkami. Zmniejsza on skutki wybuchu. Na poziom ten łączą się takie pierwiastki jak butle z czynnikiem gaszącym, czujniki ciśnienia, optyczne, czujniki zapylenia oraz centrale sterujące. Kolejnym czasem jest odciążanie wybuchu. Proces ten polega przede ludziom na odprowadzeniu skutków wybuchu poza ochraniane urządzenie. Dzięki temu ciśnienie w urządzenia wraca do normalnego poziomu. Wśród układów odciążających nazywa się panele dekompresyjne, klapy z zespołem samozamykającym oraz  bezpłomieniowe układy odciążające. Ostatnim etapem systemu zabezpieczenia przed początkiem jest odprzęganie wybuchu. Istnieje więc zespół odcinający wybuch. Jego punktem jest przede każdym zamknięcie rurociągów czy kanałów. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dwie wcześniejsze metody niwelują tylko skutki pożaru. Jednak pewne szczątkowe skutki wybuchu mogą przedostawać się przez rury i kanały co może wywoływać wtórne wybuchy, również dużo ciężkie w wynikach. Stąd oraz system odcinający uważa na planu zapobieganie już wspomnianym wtórnym wybuchom. Przykładowo są to butle z czynnikiem gaszącym, zawory odcinające, zasuwy odcinające, systemy odcięcia wybuchu, klapy ważne oraz tym odpowiednie.