Tlumaczenia techniczne w gospodarce i nauce

Polskie firmy współpracują z wieloma kontrahentami rynku zagranicznego, zarówno w dziedzinie importu, eksportu, jak też w zakresie wymiany doświadczeń. Placówki naukowe organizują międzynarodowe sympozja i szkolenia na temat najnowszych osiągnięć techniki. Dlatego bardzo istotne są profesjonalne tłumaczenia techniczne zawierające opis produktu, technologię wykonania, dane konstrukcyjne i materiałowe.

Tłumaczenia techniczne muszą spełniać określone warunki, przede wszystkim powinny opierać się na dobrej znajomości poruszanego tematu, z zastosowaniem właściwej terminologii i słownictwa branżowego. Tłumaczenia techniczne powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb zamawiającego oraz uwzględniać możliwości percepcyjne potencjalnego odbiorcy. Inaczej będą wyglądały tłumaczenia techniczne dla inżynierów i specjalistów np. w zakresie budownictwa, informatyki czy konstrukcji maszyn, a inaczej tłumaczenia techniczne instrukcji obsługi dla załogi fabryki albo użytkowników sprzętu domowego lub biurowego.

Tłumaczenia techniczne dotyczą wielu dziedzin gospodarki, w związku z międzynarodową wymianą handlową produktów i technologii. Ważne więc są dla promocji polskich urządzeń na rynkach zagranicznych, jak też dla optymalnego doboru importowanego sprzętu na rynek krajowy. Tłumaczenia techniczne mogą być dwustronne; z języka polskiego na język kontrahentów oraz z języka oferentów na język polski. W jednym i drugim przypadku osoba wykonująca tłumaczenia techniczne musi cechować się perfekcyjną znajomością lingwistyczną i wiedzą na temat danej dziedziny produkcji.

Szczególną formą są tłumaczenia techniczne dla użytkowników sprzętu domowego np. instrukcje montażu i obsługi lub opis zasad eksploatacji. Tu najważniejsza jest jasność i zrozumiałość tekstu nawet dla osoby mało doświadczonej, aby wszystkie czynności mogła wykonać samodzielnie i poprawnie.

Tłumaczenia techniczne mają też zastosowanie w dziedzinie nauk politechnicznych, są niezbędne przy redakcji specjalistycznych podręczników dla uczniów i studentów, do których wykorzystuje się materiały źródłowe z opracowań obcojęzycznych.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl