Tlumaczenie dokumentow zgorzelec

Tłumaczenie dokumentu jest indywidualne w sobie dość trudne. Jeśli potrzebujemy przetłumaczyć jakiś tekst, musimy nie tylko mieć pod uwagę "wyuczone" słowa i zdania ale te być wiedza wielu idiomów tak typowych dla każdego języka. Faktem jest, że osoba pisząca tekst w stylu angielskim nie tworzy go w rodzaj czysto "akademicki" lecz wykorzystuje swoich specyficznych poziomów i dodanych idiomów.

W kontakcie z tym, że osoba globalnej sieci Internetu wciąż jest jeszcze większa często pojawia się potrzeba wykonania tłumaczenia stron www. Tworząc np. serwis internetowy, z jakim zamierzamy przyjść do większej wartości odbiorców, musimy wykonać go w mało wersjach językowych. Tłumacząc zawartość strony www np. w języku angielskim oraz naszym, trzeba mieć nie tylko umiejętność tłumaczenia ale też energię do określania własnych uznań i opisów jakie w oryginale są nieprzetłumaczalne. Jak toż robi w praktyce? Przetłumaczmy sobie zawartość jakiegokolwiek anglojęzycznego serwisu internetowego za usługą tłumacza Google. O ile ogólny sens przekazu będzie zachowany (będziemy w stanie domyślić się o co na danej witrynie chodzi) o tyle już logiczny ciąg zdań i składnia będzie na pokładzie niedostatecznym. Jest obecne możliwe właśnie dlatego, że tłumacz Google tłumaczy wybrany tekst na zasadzie "słowo w słowo". W realizacji więc, nie mamy co tworzyć na zrobienie w oparciu o to tłumaczenia profesjonalnego, wielojęzycznego serwisu www. Zatem w pozycji tłumacza stron www w najszybszej przyszłości człowieka nie zastąpi maszyna. Nawet najlepsze oprogramowanie nie ma zdolności myślenia abstrakcyjnego. Samo co ono umie, to służyć według logiki człowieka, przeniesionej do wybranego języka programowania. Stąd też, nawet najlepsze aplikacje tłumaczące artykuł są daleko w tyle za profesjonalnymi tłumaczami stron www oraz tak pewno będzie już zawsze. Jeśli kiedykolwiek pojawi się zaawansowane narzędzie wyposażone w perspektywa logicznego i abstrakcyjnego "myślenia" obecne będzie wtedy kraj naszej cywilizacji. Podsumowując, w celu kształcenia dobrych tłumaczy należy stworzyć odpowiednie zaplecze dydaktyczne, które nie tylko nauczy tłumaczeń "słowo w słowo" ale również pomoże w dziedzinie abstrakcyjnego pojmowania danego języka.