Uslugi informatyczne slask

Sieć Partnerów Comarch funkcjonuje w oparciu o jakiś z najlepszych pomysłów partnerskich w całym świecie. Comarch Ślubni to więcej 900 spółek z pełnej Nasz. Stały one dobrze wybrane, liczą sobie zwykle od kilku do kilkunastu pracowników. Podlegały szczegółowej selekcji, by zapewnić jak najszerszy poziom usług informatycznych potencjalnym nabywcom.

Comarch swoim przyjaciołom w sklepie oferuje m.in.: - profesjonalne szkolenia biznesowe i wyjątkowe, - usługa w dotarciu do klientów, - usługa ze karty opiekuna regionalnego, - wsparcie działań promocyjnych, - reklamę na indywidualnych serwisach i okolicach www, - możliwość mienia z tematów zorganizowanych przez naszych specjalistów. Partnerzy o potwierdzonych kompetencjach zostają zlokalizowani na szczegółowej mapie sprzedaży Programu Partnerskiego Comarch. Stopień widoczności na karcie zależny istnieje od stopnia aktywności handlowej danego partnera i spełnienia określone kryteria sprzedażowe. W punkcie podjęcia zgody z firmą Comarch i pozostania jej partnerem należy umówić się na zebranie z człowiekiem firmy, odbyć Cykl Szkoleń Autoryzacyjnych w obrębie produktów Comarch oraz podpisać stosowną umowę o współpracy. Warto zostań Partnerem Comarch, gdyż sposoby tej instytucje to jeszcze najchętniej wybierane rozwiązania biznesowe w Polsce, i Program Partnerski to wysokie zyski adekwatne do danego wysiłku i książki. Comarch oferuje także specjalne Ścieżki Kompetencyjne, czyli program rozwoju pracowników Partnerów budujących społeczność współpracowników Comarch. Pierwszym etapem do podjęcia współpracy jest przeprowadzenie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.comarch.pl. Wystarczy wpisać swoje możliwości personalne oraz numer NIP przedsiębiorstwa. Z ciekawymi zetkną się pracownicy marki w punkcie omówienia warunków współpracy.