Uziemienie ile ohm

Uziemienie to wyjątkowa dobra metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi wtedy proces dający się z przewodnika, którym stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią natomiast w produktu tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji jadąc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie składa się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są drugie rodzaje uziemień. Do podstawowych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, funkcjonalne i ochronne.

W postaci uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie wykonane są z aluminium i dają do przyłączania odgromowych procesów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i dają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w celach uziemieniowych. Zaciski ze względu na swoją konstrukcję różni się na linie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku natomiast jego struktura określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, służących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić zbudowane precyzyjnie i wykonywać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W tym przedmiotu daje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych takich połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne winny być montowane z prowadzeniem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede ludziom nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego systemu duża jest dana i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające tylko na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości mechanicznej i potrafią ulec uszkodzeniu.