Wodociagi inowroclaw pogotowie

Wymagania w obszarze ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy zmuszają producentów i klientów urządzeń do zapewnienia maksymalnej hermetyzacji urządzeń i instalacji ciśnieniowych i przykrycia ich przed nagłym skokiem ciśnienia. Stąd jeszcze bardziej przystępne staje się korzystanie w urządzeniach płytek bezpieczeństwa.

Płytki bezpieczeństwa (lub tzw. bursting discs) zabezpieczają aparaty i dania przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia.
Producent wybierając artykuł do budowy płytek, bierze pod uwagę dodatkowe elementy:
– ich moc chemiczną – najbardziej modnym materiałem z którego są robione płytki, jest stal nierdzewna,
– ich moc temperaturową,
– oraz trwałość płytki – zabiera się tu pod uwagę wytrzymałość płytki na ciśnienie podczas procesu również jego ewolucji w sezonie, temperaturę i składniki chemiczne.
Te dane wykonują z zmianie orientację użytkownikowi płytek bezpieczeństwa, co do rodzaju płytek, które może skorzystać i terminu ich stosowania. Istnieje ostatnie bardzo drogie, gdyż przedwczesna wymiana płytek może zakłócić proces pracy i przynieść niepotrzebne straty.
Budowany jest także inny rodzaj płytek tzw. płytki bezpieczeństwa dwukierunkowe. Płytki też są zaprojektowane tak, aby chronić zbiornik jednocześnie przed podciśnieniem kiedy i nadciśnieniem. Dzięki naszej złożonej konstrukcji płytki zapewniają stabilność pracy dania i wykonują gwarancję użytkowania, dzięki wmontowanemu czujnikowi, który jeszcze monitoruje pracę płytki bezpieczeństwa w obydwu kierunkach.
Producenci oferują też kombinację, polegającą na tym, że płytka bezpieczeństwa tworzona jest przed zaworem bezpieczeństwa. Tego modelu rozwiązanie ma szerokie zalety ponieważ:
– zapewnia całkowitą szczelność,
– zabezpiecza zawór zabezpieczenia przed korozją i wyjątkowymi elementami chemicznymi,
– daje szansa wykonania zaworu bezpieczeństwa z tańszych materiałów.
– nie występuje konieczność natychmiastowego przestoju urządzenia po zadziałaniu płytki bezpieczeństwa,
– w razie potrzeby istnieje możliwość kontroli ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa bez konieczności jego demontażu.
Poza tym łatwy bezpieczeństwa mogą być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zachowanie sterylnych warunków pracy urządzenia, ponieważ spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa.