Zabezpieczenia przeciwpozarowe budynkow

Aby doszło do pożaru muszą wystąpić trzy czynniki – źródło ognia czyli np. zwarcie instalacji elektrycznej w budynku lub niedopałek papierosa, materiał łatwopalny oraz tlen. Co jest jednak najczęstszą przyczyną pożarów w budynku? Okazuje się, że przyroda ma minimalny wpływ na wystąpienie pożaru. Obecnie uderzenie pioruna dzięki instalacji odgromowej bardzo rzadko wywołuje pożar budynku.

Zdecydowanie częściej przyczyną pożaru jest człowiek. Celowe podpalenie budynku lub zaprószenie ognia stanowi najczęstszą przyczynę pożarów. Kolejną przyczyną jest zwarcie instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Może to być spowodowane przez leciwy wiek instalacji, lub przez zwarcie wynikające z naprawy przez niedoświadczoną osobę. Awaria urządzenia elektrycznego, które jest non stop podłączone do prądu również zajmuje wysoką pozycję na liście przyczyn pożarów. Prowadzenie prac, w których wykorzystywana jest wysoka temperatura np. w pracach gdzie powstają iskry oraz przechowywanie substancji, które są łatwo palne (np. butle gazowe) również zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru. Ale właściwie jakie powinniśmy zachować środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru? W celu zwiększenia naszego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego powstała specjalna dyrektywa unijna atex. Przestrzeganie tej dyrektyw zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu, który mógłby spowodować pożar w budynku. Ale na co jeszcze powinniśmy zwracać uwagę? Przede wszystkim powinniśmy przestrzegać zasad przeciwpożarowych, które dotyczą budynku czy urządzeń elektrycznych. Warto również zaopatrzyć budynek lub jego okolice w sprzęt, który ułatwi gaszenie ewentualnego pożaru lub zapobiegnie mu gdy pojawią się pierwsze oznaki zaprószenia ognia. Należy również na bieżąco sprawdzać instalacje elektryczną i zapewnić jej należytą konserwację. Zapewnienie bezpiecznego opuszczenia budynku poprzez czytelne oznakowania dróg ewakuacyjnych dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo. Warto również zwrócić uwagę na to jakie materiały są używane do budowy oraz wykończenia domu ponieważ możemy wyróżnić kilka klas materiałów biorąc pod uwagę ich łatwopalność.