Zagrozenie wybuchem norma

Do początku może trafić właśnie w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka żyje z reguły w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz wielu innych, gdzie wydobywają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w niektórych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie także tworzyły wielką trudność w wymianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, stosując na urządzeniach grających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co obecne są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą pokrywają się szczegółowe wymagania, określone w przepisie prawnym Unii Europejskiej, które musi robić każdy produkt, dany do łączenia w okolicach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi podstawami, potrafią stanowić organizowane wewnętrznie w niektórych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one a być inne z zasadami unijnymi i nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie przeznaczone do karierze w środowiskach zagrożonych wybuchem, musi posiadać oznakowanie wspólne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. I właśnie: Producent poprzez umieszczenie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż efekt ten robi zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich istnieje zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na strefy zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o sposobu zagrożenia, kiedy także jego sił: - strefa gazów, cieczy dodatkowo ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - grupa I toż narzędzia dane do roli w kopalniach, - grupa II to narzędzia dedykowane do pozycji na powierzchni w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i sile na wpadnięcia. Na brzeg jest specjalna grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może robić urządzenie. Jakie są korzyści płynące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w sklepach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.