Zwolnienia przedmiotowe z kasy fiskalnej w 2015

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w praktyk gospodarczej ma jeszcze większą rzeszę przedsiębiorców, dalej są możliwe wedle obowiązujących przepisów zdjęcia z obecnego obowiązku.

Utrata uprawnienia do takiego zwolnienia, może dotyczyć około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek używania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z poziomu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz lekarzy. To kto tak właściwie nie pragnie posiadać kasy fiskalnej? Między innymi zajmują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do konkretnych czynności. Podatnik wykonujący prace zwolnione przedmiotowo nie wymaga ich spoglądać na kasie fiskalnej. Kto nie pragnie posiadać kasy fiskalnej: dostawa usługi czy świadczeń z obszaru usług nadawczych, usług elektronicznych, usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w twarzy naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z obróbką odpadów, usługi połączone z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w zasięgu noclegów, usługi dostarczane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami, usługi połączone z biegiem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi związane z życiem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi oferowane przez organizacje oraz systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoce wymienione, mogą dodatkowo czerpać ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Należeć do ostatniego zwolnienia przysługuje ze względu na budowę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z prac wymienionych liczył w ostatnim roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może posiadać ze zwolnienia z kas dla całości sprzedaży.